DEKONCENTRACE

Stěhování (přemisťování) funkcí nebo konkrétních firem a obyvatel mimo centra jádrových měst nebo obecněji ven z center osídlení. Suburbanizaci můžeme chápat jako součást decentralizačních a dekoncentračních procesů.