UZAVŘENÁ KOMUNITA / z angl. gated community

Separovaný a chráněný obytný prostor, který je od okolí oddělen fyzickou bariérou. Volný vstup je zakázán (uzamčenou branou) nebo kontrolován (kamerovým systémem, bezpečnostní agenturou). Uzavřené komunity vytvářejí příjmově silné skupiny obyvatel nejčastěji za účelem zvýšení vlastní bezpečnosti či hájení životního stylu. Viz separace.