KRAJINNÝ TYP

Vnitřně homogenní opakovatelná krajinná jednotka.