PODNIKATELSKÉ BAROKO

Pejorativní označení pro stavební styl, který se vyznačuje nevkusem, nabubřelostí, okázalostí a stylovou nejednotností. V České republice se rozšířil především v 90. letech 20. století při výstavbě rodinných domů v souvislosti s rozvojem suburbanizace.