REGULATIVY VYUŽITÍ A USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Ustanovení, která omezují využití a uspořádání území. Jsou odvozeny z celostátně platných předpisů nebo jsou autonomně stanoveny schvalovatelem územně plánovací dokumentace po jejím schválení.