SATELITNÍ MĚSTEČKO / SATELIT

Lidové (hovorové) označení pro lokalitu s novou bytovou výstavbou v zázemí velkých měst. V České republice se satelitní městečka nově založená na zelené louce vlastně nevyskytují. Viz také suburbium.