SEPARACE

K separaci (dobrovolné segregaci) dochází, pokud se určitá skupina obyvatel prostorově vyčleňuje na základě vlastní volby a aktivity. Separace vyjadřuje svobodnou vůli etnicky, sociálně či kulturně spřízněných obyvatel bydlet ve vzájemné blízkosti (např. etnické enklávy, citadely).