SOCIÁLNÍ KAPITÁL

Souhrn společenských vztahů (konexí), sdílených hodnot a postojů, vzájemné důvěry a charakteristik sociální struktury, které usnadňují určité skupině efektivně dosáhnout společného cíle. Může být chápán jako vlastnost jedince nebo společnosti. Vysoký sociální kapitál ve společnosti může vést např. ke zlepšování ekonomické výkonnosti.