STABILITA KRAJINY

Schopnost krajiny odolávat rušivému působení.