STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Proces, jehož cílem je naplánovat a uskutečnit změny, které ovlivní současnou zejména socioekonomickou situaci v území ve směru, který je definován na základě potřeb a představ aktérů v území. Výsledkem je strategický plán.