SUKCESE

Postupný a směrovaný vývoj společenstva v ekosystému nebo také náhrada druhů na konkrétním místě druhy jinými (např. opuštěná zemědělská půda je zpočátku zarostlá bylinami, k nim se přidávají postupně roztroušené keře či stromy až může plocha zcela zarůst lesem).