VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Projednání územního (regulačního) plánu v několika fázích jeho přípravy za účasti představitelů obce, projektanta připravujícího plán, zástupců příslušných orgánů státní správy, veřejnosti a příp. dalších aktérů (sousedních obcí, správců sítí apod.).