ANALÝZY \\\

Na tomto místě jsou postupně shromažďovány texty hodnotící suburbanizaci a suburbánní rozvoj z teoretického pohledu, dále analýzy zpracované odborníky pro řešení dílčích problémů spojené se suburbanizací.


Fyzické prostředí v nových suburbánních lokalitách

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Fyzické prostředí v nových suburbánních lokalitách. | www.suburbanizace.cz | 5.3.2009


Fyzické prostředí v nových suburbánních lokalitách

Autoři textu a fotografií: Jana Temelová a Martin Ouředníček

Ohraničování a uzavírání rezidenčních lokalit, ať už v extrémní podobě ulic přehrazených uzamčenou branou, či ve formě různých zákazových značek, lze jednoznačně vnímat jako negativní jev. Je zřejmé, že takový způsob izolace přináší řadu nežádoucích důsledků, od omezení průchodnosti území po vytvoření sociální bariéry, kdy fyzické a symbolické oddělení nové čtvrti omezuje komunikaci mezi lidmi uvnitř a vně "pevnosti". V některých případech je omezena i možnost vstupu pro servisní vozidla, lékařskou pomoc nebo hasiče. Uzavření veřejného prostranství, byť v soukromém vlastnictví je u příjezdových ulic protizákonné. V případě české suburbánní výstavby jsou fyzické bariéry oddělující nové lokality od okolí naštěstí výjimečné. Pokud nějaké oddělení existuje, je nejčastěji určeno značkou obytné zóny, poměrně obvyklé jsou také zákazy vjezdu a deklarované zákazy vstupu (např. soukromá cesta). V některých nových lokalitách se soukromé pozemky s rodinnými domy uzavírají vůči okolí vysokými a neprůhlednými ploty, které vytvářejí v obytných čtvrtích zřetelné oddělení mezi veřejným a soukromým prostorem.

Prostorová segregace nové zástavby (obce v zázemí Prahy)
Zdroj: Terénní mapování obcí s lokalitami nové výstavby v zázemí Prahy (N = 134, 2004).

Fyzické bariéry oddělující satelitní městečka od okolí mají různou podobu, která vyjadřuje odlišnou míru vyloučení "cizích" osob.

Kvalitní ulice spojující nové čtvrti s jádry obcí a chodníky pro pěší pohyb využívají lidé v každodenním životě. Soukromé firmy, které stavějí rodinné domy, investují do veřejných prostor málokdy. Rádi však občanskou vybavenost, dětské hřiště či osvětlené chodníky při prodeji nové lokality slíbí. Příkladů nedodržených slibů investorů vztahujících se k dokončení veřejných prostor, ulic, služeb nebo i technické infrastruktury jsou desítky.

Cesty a chodníky v lokalitách nové zástavby (obce v zázemí Prahy)¨


Zdroj: Terénní mapování obcí s lokalitami nové výstavby v zázemí Prahy (N = 134, 2004).

Veřejné prostory jsou místa, kde mohou lidé trávit volný čas a navazovat společenské kontakty. Zejména pro staré lidi, teenagery a matky s dětmi má veřejný prostor velký význam, vzhledem k tomu, že prožívají více času v místě svého bydliště. Právě veřejný prostor je místem, kde mohou trávit volný čas a nalézt společenské kontakty svých vrstevníků, známých či sousedů. Ve většině nově postavených suburbií však chybí parčíky či náměstíčka s lavičkami, hřiště a další odpočinkové plochy, které vybízejí k procházce, k posezení či k jiným venkovním aktivitám.

Hřiště pro děti a lavičky v lokalitách nové zástavby (obce v zázemí Prahy)

Zdroj: Terénní mapování obcí s lokalitami nové výstavby v zázemí Prahy (N = 134, 2004).

V některých lokalitách nové rezidenční výstavby se vedle obytných domů podařilo vybudovat také funkční veřejné prostory.Přidáno: 5.3.2009

[ zpět ]