VÝSTAVY \\\


Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky

7. 11. 2016 - 31. 1. 2017

Předsálí Geografické knihovny (PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro)

Srdečně Vás zveme na výstavu Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky. Výstava je jedním z výsledků stejnojmenného projektu realizovaného na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Výstava je koncipována jako průřez řešením projektu. Představuje jeho hlavní výstupy, na kterých se podíleli členové výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) ve spolupráci s dalšími domácími i zahraničními kolegy. Postery prezentují hlavní cíle a východiska projektu, ukázky z empirických výzkumů a případových studií i hlavní publikační výstupy projektu. Primárním zájmovým územím jsou metropolitní regiony Česka, vybrané výzkumy jsou ale zaměřeny i šířeji (celé Česko) či naopak detailněji (Praha a vybrané pražské lokality). Šíře témat reflektuje výzkumné zaměření pracovní skupiny URRlab a zároveň i současné trendy mezinárodního urbánního výzkumu.přidáno dne 16.11.2016 ; redakceTentokrát Vás nezveme na konferenci ani na seminář, ale na

PRAŽSKÝ HACKATHON

30. 9. - 2. 10. 2016

Radlická 180/50, 150 00 Praha 5-Smíchov

Více ZDE

přidáno dne 9.9.2016 ; redakceURBO KUNE

27. 11. 2015 - 18. 1. 2016

DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7

Více ZDE a ZDE

přidáno dne 25.11.2015 ; redakceZnáte Prahu? Město v mapách, datech a číslech

od 1.10.2015 do 31.12.2015

Sál architektů, Staroměstská radnice, Praha 1

Více ZDE

přidáno dne 29.9.2015 ; redakceNOVODOBÁ HISTORIE PRAHY POHLEDEM GEOGRAFA

od 31.7.2015 do 30.9.2015

Předsálí Geografické knihovny (PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro)

Výstava představuje soubor tematicky zaměřených map Prahy, které hodnotí novodobý historický vývoj sociálně prostorové struktury pražských čtvrtí od počátku 20. století až do současnosti. V podrobnosti katastrálních území jsou dokumentovány významné proměny počtu obyvatel, věkové, náboženské či národnostní struktury, ukázán je také vývoj nezaměstnanosti, kriminality, sociálního statusu či kvality bydlení v jednotlivých pražských čtvrtích. Zvláštní pozornost je věnována historickým aspektům a současnému vývoji migrace, procesu, který se významně podílí na sociálních proměnách Prahy. Některé nejnovější mapy jsou zpracovány také v podrobnosti urbanistických obvodů, které umožňují nahlédnout do sociální struktury již relativně malých a z hlediska typu bydlení homogennějších územních celků. Mapy vycházejí z dat sčítání lidu a průběžné statistiky a pokrývají období od prvního československého sčítání v roce 1921 do zatím posledního sčítání z roku 2011, při využití průběžných statistik až do roku 2013.

přidáno dne 26.8.2015 ; redakceLFP 2015 / SHARED CITIES

10. července 2015 - 26. srpna 2015

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, 110 00, Praha 1

Více ZDE

přidáno dne 9.7.2015 ; redakceLANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2015

8. června 2015 - 27. září 2015

Galerie Josefa Fragnera, Nákladové nádraží Žižkov, Vítězné náměstí

Letní multižánrový kulturní festival

Více ZDE

přidáno dne 9.7.2015 ; redakceCzechScape

9. června 2015 - 20. září. 2015

Zámecké jízdárny Lednice

Více ZDE

přidáno dne 9.7.2015 ; redakceNOVODOBÁ HISTORIE PRAHY POHLEDEM GEOGRAFA

do 30.6.2015

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, Technická 6, Praha 6 - Dejvice

Výstava představuje soubor tematicky zaměřených map Prahy, které hodnotí novodobý historický vývoj sociálně prostorové struktury pražských čtvrtí od počátku 20. století až do současnosti. V podrobnosti katastrálních území jsou dokumentovány významné proměny počtu obyvatel, věkové, náboženské či národnostní struktury, ukázán je také vývoj nezaměstnanosti, kriminality, sociálního statusu či kvality bydlení v jednotlivých pražských čtvrtích. Zvláštní pozornost je věnována historickým aspektům a současnému vývoji migrace, procesu, který se významně podílí na sociálních proměnách Prahy. Některé nejnovější mapy jsou zpracovány také v podrobnosti urbanistických obvodů, které umožňují nahlédnout do sociální struktury již relativně malých a z hlediska typu bydlení homogennějších územních celků. Mapy vycházejí z dat sčítání lidu a průběžné statistiky a pokrývají období od prvního československého sčítání v roce 1921 do zatím posledního sčítání z roku 2011, při využití průběžných statistik až do roku 2013.

přidáno dne 1.6.2015 ; redakcePRAHA: plánování a rozvoj metropole ve 21. století

2. 10. 2014 - 29. 3. 2015

Sál architektů. Staroměstské náměstí 1, 110 00, Praha 1, Czech Republic

Výstava představuje hlavní koncepční dokumenty z dílny IPR Praha.

Více na: webových stránkách IPR Praha

přidáno dne 6.3.2015 ; redakceKomentovaná prohlídka výstavy PRAHA: plánování a rozvoj metropole ve 21. století

18. března 2015

Sál architektů. Staroměstské náměstí 1, 110 00, Praha 1, Czech Republic

Komentovaná prohlídka v Sále architektů je určená všem, kdo se zajímají o rozvoj města. Výstavou PRAHA: plánování a rozvoj metropole v 21. století provedou architekti Jaromír Hainc a Marek Kundrata z IPR Praha.

Více na: Facebooku

přidáno dne 6.3.2015 ; redakceDen architektury 2014

4. - 5. října 2014

Procházky po ojedinělých místech s architekty a historiky.
Více na: http://www.denarchitektury.cz/

přidáno dne 2.7.2014 ; redakceCZECHSCAPE

18. 6. 2014 - 9. 9. 2014

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1
Otevřeno úterý - neděle: 11 - 19 hodin

Výstava CZECHSCAPE představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného chápání oboru. Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné architektury pod jednou oblohou (převzato z GJF).
Více na: http://landscape-festival.cz/aktualne/

přidáno dne 20.6.2014 ; redakceMetropolitní plán

- Koncept odůvodnění Metropolitního plánu
pořadatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
22. 5. 2014 -- 28. 9. 2014

Sál architektů, Staroměstská radnice, 4. patro, Praha 1

Více na: http://www.iprpraha.cz/cs/clanek/726/metropolitni-plan

přidáno dne 20.6.2014 ; redakce
Den architektury, Objevte své město!, 29.-30.9.2012 ve vašem městě.

Program naleznete na: http://www.denarchitektury.cz/index.php/celkovy-program.html

http://www.denarchitektury.cz přidáno dne 6.9.2012 ; redakce


Postery z výstavy Suburbanizace.czVýzkumný projekt

Co je to suburbanizace?

Mapování suburbanizace- nová bytová výstavby
 

Prostorové aspekty suburbanizace v České republice

Jak se Praha rozpínala aneb využití krajiny v posledních 160 letech

Město, suburbium, vesnice - různé tváře našich sídel
 

Suburbanizace a územní plánování

Suburbanizace a přírodní prostředí

Suburbanizace a doprava
 

Suburbanizace a veřejné prostory

Každodenní život v suburbiu aneb nový způsob života v zázemí

Sociální prostředí a jak ho mění noví obyvatelé suburbií
 

Život v suburbiu aneb jak to vidím já (Radek, 6 let)

Transformace druhého bydlení