ANALÝZY \\\

Na tomto místě jsou postupně shromažďovány texty hodnotící suburbanizaci a suburbánní rozvoj z teoretického pohledu, dále analýzy zpracované odborníky pro řešení dílčích problémů spojené se suburbanizací.


Nová bytová výstavba v Praze a ve Středočeském kraji po roce 2000

TEMELOVÁ, J. (2009): Nová bytová výstavba v Praze a ve Středočeském kraji po roce 2000. | www.suburbanizace.cz | 3.9.2009


Nová bytová výstavba v Praze a ve Středočeském kraji po roce 2000

Autor textu a fotografií: Jana Temelová

Od roku 2000 bylo v Praze dokončeno téměř 35 tisíc nových bytů, ve Středočeském kraji přibližně o 1500 méně. Mezi lety 2004 až 2007 došlo v porovnání s předchozím obdobím v obou sledovaných územích k nárůstu počtu dokončených bytů zhruba na dvojnásobek (viz tabulka 1). Rovněž intenzita bytové výstavby se v Praze i ve Středočeském kraji zdvojnásobila. Zatímco v Praze byly tři čtvrtiny nových bytů dokončeny v bytových domech, ve Středočeském kraji převažuje stejným poměrem výstavba bytů v rodinných domech.

Tabulka 1: Nová bytová výstavba v Praze a ve Středočeském kraji, 2000-2007

Zdroj: ČSÚ, 2000-2007, SLDB 2001.
Poznámka: Pouze byty dokončené v nových rodinných a bytových domech. *Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel. Vztaženo k počtu obyvatel k 1. 3. 2001 (SLDB).

Detailnější pohled na bytovou výstavbu na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy nabízejí informace za jednotlivá katastrální území. Absolutně nejvyšší počet bytů byl v období 2000 až 2007 dokončen v pražských katastrech se sídlištní zástavbou (Stodůlky, Černý most), ve čtvrtích vnitřního města procházejících regenerací (Libeň, Smíchov, Vysočany) a ve vybraných okrajových částech, kde dochází k výstavbě rodinných i bytových domů (Zbraslav, Kunratice) (viz tabulka 2). Z mimo pražských katastrálních území se pak nejvíce nových bytů postavilo v Mladé Boleslavi (1066) a Kolíně (807).

Při pohledu na intenzitu nové bytové výstavby, tedy na počet dokončených bytů vztažený k populační velikosti území, se na první pozice dostávají katastrální území v okresech Praha-západ a Praha-východ sousedící s hlavním městem (viz tabulka 2). Vysokou intenzitu nové bytové výstavby vykazují především území těsně za hranicí Prahy, v obcích v jižním (Jesenice, Vestec), severním (Zdiby, Velké Přílepy, Holubice), východním (Květnice) i západním (Chýně) zázemí hlavního města.

Tabulka 2: Deset katastrálních území s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby, 2000-2007

Zdroj: ČSÚ, 2000-2007, SLDB 2001.
Poznámka: Pouze byty dokončené v nových rodinných a bytových domech. *Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel. Vztaženo k počtu obyvatel k 1. 3. 2001 (SLDB).

Z obrázku 1 je patrné, že územní rozložení nové bytové výstavby je značně nerovnoměrné. V období 2000-2003 dosahovaly nejvyšších intenzit výstavby obce v těsném zázemí hlavního města podél dálničních a hlavních železničních tahů a některé okrajové katastry Prahy (např. Lysolaje, Miškovice, Křeslice, Lipany, Satalice). V letech 2004 až 2007 došlo oproti předchozímu období k nárůstu počtu dokončených bytů nejen v dalších územích při hranicích s hlavním městem, ale i v lokalitách od Prahy vzdálenějších (viz obrázek 2). Výstavba se začala rozvíjet také v okolí větších měst Středočeského kraje, např. Mladé Boleslavi, Berouna, Kladna, Mělníka či Kolína. Vedle obcí s absolutně nejvyššími intenzitami nové bytové výstavby (viz tabulka 2) došlo ve sledovaném období k výraznému nárůstu intenzity bytové výstavby také v obcích Jenštejn a Bašť severně od Prahy (viz tabulka 3). Zajímavý je pohled na katastrální území, která v období 2004-2007 dosáhla nejvyšších nárůstů intenzit bytové výstavby z nulových hodnot v předchozím období 2000-2003 (viz tabulka 4). Ačkoli hodnoty intenzity jsou v porovnání s nejdynamičtěji rostoucími obcemi nižší (viz tabulka 3), tabulka 4 ukazuje na rozvoj výstavby rodinných domů v lokalitách doposud stavebně méně vytížených, ve větších vzdálenostech od hlavního města, např. v obcí okresů Benešov, Mladá Boleslav, Příbram a Mělník.

Obrázek 1: Intenzita nové bytové výstavby v katastrálních územích Prahy a Středočeského kraje v letech 2000 až 2003

Zdroj: ČSÚ 200-2003, SLDB 2001.
Poznámka: Pouze byty dokončené v nových rodinných a bytových domech. *Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel. Vztaženo k počtu obyvatel k 1.3.2001 (SLDB).

Obrázek 2: Intenzita nové bytové výstavby v katastrálních územích Prahy a Středočeského kraje v letech 2004 až 2007

Zdroj: ČSÚ 2004-2007, SLDB 2001.
Poznámka: Pouze byty dokončené v nových rodinných a bytových domech. *Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel. Vztaženo k počtu obyvatel k 1.3.2001 (SLDB).

Tabulka 3: Deset katastrálních území s nejvyšším nárůstem intenzity nové bytové výstavby mezi obdobími 2000-2003 a 2004-2007

Zdroj: ČSÚ, 2000-2007, SLDB 2001.
Poznámka: Pouze byty dokončené v nových rodinných a bytových domech. *Rozdíl v intenzitě bytové výstavby mezi obdobími 2000-2003 a 2004-2007.

Tabulka 4: Patnáct katastrálních území s nejvyšším nárůstem intenzity nové bytové výstavby z nulových hodnot

Zdroj: ČSÚ, 2000-2007, SLDB 2001.
Poznámka: Pouze byty dokončené v nových rodinných a bytových domech. Rozdíl v intenzitě bytové výstavby mezi obdobími 2000-2003 a 2004-2007, intenzita 2000-2003 byla u uvedených obcí nulová.

Jana Temelová


Přidáno: 3.9.2009

[ zpět ]