Exkurze do suburbánního zázemí Prahy\\\

 

V prosinci byla uskutečněna exkurze do suburbánního zázemí Prahy pro starosty obcí a pořizovatele územně plánovací dokumentace z Karlovarského kraje, jejíž program byl zajištěn pracovníky Přírodovědecké fakulty UK. Cílem exkurze bylo přenést cenné zkušenosti z území, v němž se suburbanizační proces projevuje naplno a velmi intenzivně, do regionu, kde je výstavba ve většině případů teprve v počátcích. Klíčovým aktérům suburbánního rozvoje v Karlovarském kraji jsme se snažili ukázat dobré i špatné příklady ze zázemí Prahy a poukázat na některá problematická místa.

Na začátku cesty byla uskutečněna beseda se starostou obce Dolní Břežany, který mluvil o vývoji obce od poloviny 90. let a především o právě dokončovaném projektu budování centra, v němž lze nalézt nejen nové byty, ale také obchody a služby, které většinou v projektech rezidenční výstavby chybí. Poté následovaly ukázky největšího českého suburbia Jesenice a skladovacích areálů v Modleticích a Jažlovicích. Program pokračoval v Říčanech diskusí s vedoucím stavebního úřadu, který upozornil na vybrané problémy, se kterými se při každodenní práci setkává. V obci Zlatá se o své zkušenosti s jednáním s developerem podělila představitelka místního občanského sdružení. Exkurze byla ukončena v obci Zeleneč, kde proběhlo setkání se starostou, který referoval rozvoji obce v posledních deseti letech a o úspěšné praxi při vyjednávání s developery.

Martin Ouředníček, Petra Puldová