PUBLIKACE \\\ Odborné

Na tomto místě jsou shromážděny publikace s tematikou suburbanizace. Většina prací je k dispozici v Geografické knihovně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Některé publikace najdete ke stažení přímo na našem webu. Přehled je postupně doplňován anotacemi a recenzemi stěžejních publikací.

 

Vobecká, J., Kostelecký, T. (eds): Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna.
Sociologické studie 07:8, 60 s.
Tato studie se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v pěti vybraných lokalitách v okrajových městských částech Prahy (Březiněves, Kolovraty) a Brna (Jehnice) a v obcích v zázemí Prahy (Horoměřice, Jesenice). Je součástí širšího výzkumného projektu, který studuje socioekonomické, demografické a politické změny v suburbánních obcích. V rámci této studie jsou představeny některé politické důsledky suburbanizace, které není možné postihnout kvantitativní analýzou.

Tato studie se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v pěti vybraných lokalitách v okrajových městských částech Prahy (Březiněves, Kolovraty) a Brna (Jehnice) a v obcích v zázemí Prahy (Horoměřice, Jesenice). Je součástí širšího výzkumného projektu, který studuje socioekonomické, demografické a politické změny v suburbánních obcích. V rámci této studie jsou představeny některé politické důsledky suburbanizace, které není možné postihnout kvantitativní analýzou. Jedná se zejména o studium politického chování a občanské participace, zejména s ohledem na participaci nově přistěhovalých obyvatel. Za tímto účelem byly vypracovány případové studie sledující vedle obecných sociodemografických charakteristik obyvatel i politický vývoj, občanskou participaci, politická témata a aktéry. Tyto charakteristiky jsou sledovány retrospektivně od počátku 90. let do období po posledních komunálních volbách v roce 2006. Z provedených případových studií vyplývá, že nová mnohdy masová residenční výstavba a příchod nových obyvatel vnesly do místní politiky studovaných lokalit nová témata ale i nové aktéry. Ve všech sledovaných lokalitách je patrná tendence k posilování vlivu pravicových politických stran a v některých případech i nárůst stranickosti lokálních politických představitelů. V žádné ze sledovaných lokalit ovšem nedošlo k poklesu občanské participace, ať již měřené volební účastí nebo ochotou občanů, včetně novousedlíků, angažovat se v lokální politice.

Abstrakt byl převzat z publikace.

Více na: http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=291

[ x zavřít >>]