RADY & NÁVODY \\\

Na tomto místě jsou postupně shromažďovány texty hodnotící suburbanizaci a suburbánní rozvoj z teoretického pohledu, dále analýzy zpracované odborníky pro řešení dílčích problémů spojené se suburbanizací.

01| JAK NAPLNIT OBECNÍ ROZPOČET?
02| PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU BYDLIŠTI.
03| SPONZOROVAT OBEC? ANO, MŮŽETE I VY!
04| KOMUNIKACE S OBČANY.
05| KUPUJETE NOVÝ RODINNÝ DOMEK A CHCETE SDÍLET ZKUŠENOSTI S DALŠÍMI
         OBYVATELI NOVÉ LOKALITY?
06| ODHAD DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
          A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH.

Podívejte se, jaké následky může mít nově vznikající rezidenční výstavbou pro vaši obec. Využijte internetovou aplikaci Populační kalkulátor, která pro zadaný rozsah plánované nové výstavby modeluje vývoj počtu obyvatel obce, věkovou strukturu populace nové výstavby a její nároky na sociální strukturu.

Aplikace je využitelná pouze pro obce, kde dochází, nebo v blízké budoucnosti může dojít, k rozvoji procesu rezidenční suburbanizace. Aplikace využívá certifikovanou metodiku, která vznikla ve spolupráci Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Plné znění metodiky je dostupné zde.